Organeller Ve Görevleri Nelerdir ?

  • Organeller ve Görevleri
  1. Endoplazmik Retikulum (ER)
  2. Mitokondri (Mitochondria)
  3. Golgi Cisimciği (Golgi Aygıtı)
  4. Lizozom (Lysosome)
  5. Ribozom (Ribosome)
  6. Sentrozom (Centrosome)
  7. Silya